Vores vision

Læs om den vision der ligger bag Astropilot.

Moderne og professionel

Vi mener, at der er behov for en moderne, professionel software til astrologer, astrologi-studerende og alle der vil noget med astrologien.

Den astrologiske software er en fundamental del af astrologiens fødekæde. I dag er astrologi nærmest utænkelig uden software. Og astrologi på højt niveau er utænkelig uden en professionel software.

Vores vision er at skabe og fortsat udvikle dette afgørende bidrag til astrologiens fundament.

Mere end en software

Astropilot ønsker på sigt at være ikke blot et stærkt værktøj, men også en aktiv teknologisk aktør inden for astrologien. Den hastige udvikling inden for bl.a. kunstig intelligens (AI) åbner op for betydelige muligheder og udfordringer på tværs af fagområder.

Astrologien skal engagere sig i og eksperimentere med ny teknologi for at sikre, at astrologer er med til at præge retningen for fagets udvikling. Vi ser enorme muligheder i, at teknologien kan være med til at forene det kvantitative og det kvalitative. Vi tror, det vil revolutionere astrologisk forskning, nedbryde barrierer og styrke fagets kvalitet og anseelse. Dette kan gøre astrologien til en betydende faktor i fremtidens samfund.

Vores vision er at være en stærk spiller i denne udvikling, da vi tror på astrologiens potentiale.

Vi har brug for dig!

En software er altid i udvikling, og softwareudvikling er ressourcekrævende.

Derfor har vi valgt en abonnementsmodel, som kan støtte en bæredygtig udvikling af Astropilot både nu og i fremtiden - og som kan sikre indfrielsen af vores vision. Og det er derfor, vi har brug for dig! Vi har brug for din feedback, både ros og kritik, så vi kan sikre os, at vi udvikler os i den rigtige retning og forbliver relevante, også i fremtiden. Og vi håber også, at du vil støtte os økonomisk ved at tegne et abonnement.

Vi siger af hjertet tak til dig, der er med til at støtte Astropilot og vores vision for astrologien!